V dňoch 16. - 18. novembra prebieha 9. konferencia OLAFu pre európskych prokurátorov zaoberajúcich sa podvodmi

18.11.2011

Sofia, Bulharsko – Témou konferencie je spolupráca medzi národnými inštitúciami pracujúcimi s podvodmi v oblasti ochrany finančných záujmov ES. Konferenciu organizuje OLAF v úzkej spolupráci s bulharským úradom prokuratúry v Bulharsku, Sofia.

„OLAF ako administratívny orgán vyšetruje podvody, ale spolieha sa na národné orgány, že spätne získajú zneužité peniaze a prinesú páchateľov pred súd“, povedal pán Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAFu.

Bulharský generálny prokurátor taktiež uviedol, že na podvody, ktoré majú vplyv na rozpočet Európskej únie by mal byť vždy upozornený aj príslušný AFCOS v danej krajine; t.j. koordinačný úrad zriaďovaný v pristupujúcich a nových členských štátoch OLAFom pre oblasť boja proti podvodom pri ochrane finančných záujmov Európskej únie (pozn. v Slovenskej republike je to odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR).

Na konferencii je zúčastnených viac ako 120 účastníkov, najmä prokurátorov z členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín do Eurojustu a iní. Odborníci zo súdnych a ostatných inštitúcií z Bulharska, Talianska, Holandska, Poľska a Rumunska na tomto fóre prezentujú ako oni pracujú s nezrovnalosťami a podvodmi majúcimi vplyv na rozpočet Európskej únie a zároveň zdôrazňujú nevyhnutnú potrebu spolupráce s partnermi vo verejnom sektore.


Pôvodný zdroj tlačovej správy