Úspešné vyšetrovanie OLAFu v prípade korupcie úradníka Európskej komisie

03.07.2012

Bývalý úradník Európskej komisie bol odsúdený v stredu 27. júna 2012 trestným súdom v Bruseli na 40 mesiacov a peňažný trest  vo výške 50 000 EUR za uvoľnenie dôverných informácií o vývozných náhradách pre obilie súkromným spoločnostiam špecializujúcim sa na marketing poľnohospodárskych komodít vo Francúzsku a Holandsku. Dve z týchto firiem dostali pokutu peňažný trest , každá vo výške 500 000 EUR.

Trestné konanie v tomto prípade bolo výsledkom vyšetrovania vykonaného Európskym úradom pre boj proti podvodom – OLAF a súdnymi orgánmi v Belgicku.

„Toto rozhodnutie súdu ukazuje, že odhaľovanie podvodov a korupcie funguje v Európskej komisii dobre a že adekvátne kontrolné mechanizmy sú vyhovujúce. OLAF vyšetruje všetky vážne prípady zneužitia úradného postavenia v rámci inštitúcií Európskej únie. Prípady korupcie sú relatívne malou, ale dôležitou časťou vyšetrovaní OLAFu, týkajúcich sa inštitúcií EÚ a zahŕňajúcich ochranu fondov EÚ po celom svete. V súčasnej ekonomickej klíme je boj proti podvodom a korupcii dôležitejší ako kedykoľvek predtým“ povedal generálny riaditeľ OLAFu Giovanni Kessler.

Európska komisia má nulovú toleranciu korupcie. Euroúradníci sú zaviazaní nahlásiť možné prípady podvodov, korupcie a zneužitia úradného postavenia.

Komisia podnikla viacero bezpečnostných opatrení na elimináciu opakovania podobných trestných činov. Okrem iného zaviedla pravidlá o mobilite vo všetkých svojich úradoch, čo znamená, že žiadna osoba už nemôže byť zamestnaná na citlivom mieste viac ako 5 rokov.

Na Generálnom riaditeľstve pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj (DG AGRI)  boli oddelené úlohy týkajúce sa správy trhových opatrení akými sú napríklad aj exportné náhrady od zodpovedností za monitorovanie a manažment trhu.


Pôvodný zdroj tlačovej správy