Tlačové vyhlásenie v mene Európskej komisie

19.10.2012

Dňa 16. októbra 2012 vydala Európska komisia tlačové vyhlásenie, týkajúce sa rezignácie komisára Johna Dalliho. Komisár John Dalli oznámil svoju rezignáciu prezidentovi Európskej komisie Jose Manuel Barrosovi po ukončení vyšetrovania OLAF-u ohľadne sťažnosti od výrobcu cigariet Swedish Match, doručenej Európskej komisii v máji 2012. Komisia hneď ako prijala túto sťažnosť, požiadala OLAF o vyšetrenie prípadu.

Dňa 15. októbra 2012 zaslal OLAF Európskej komisii záverečnú správu z vyšetrovania. Bolo zistené, že maltský podnikateľ oslovil spoločnosť Swedish Match využijúc kontakty s komisárom Dallim, aby získal finančné výhody od spoločnosti s kompenzáciou, že bude vplývať na komisára pri budúcom legislatívnom návrhu o cigaretových výrobkoch, najmä o špeciálnom švédskom tabaku pod názvom „snus“.

Správa OLAFu nenašla žiadne presvedčivé dôkazy priamej účasti komisára Dalliho, ale posúdila, že komisár mal vedomosť o týchto udalostiach. Medzi spoločnosťou a podnikateľom neboli vykonané žiadne transakcie ani platby.

Záverečná správa OLAFu preukázala, že rozhodovací proces Európskej komisie ako aj pozícia kompetentných úradov (pozn. OLAF-u) neboli počas vyšetrovania ovplyvňované.

Po tom, čo prezident Európskej komisie informoval komisára Dalliho o samotnej správe OLAF-u, pán Dalli sa rozhodol rezignovať, aby tak mohol brániť svoju reputáciu ako aj reputáciu Európskej komisie. Pán Dalli kategoricky odmietol tieto zistenia.

Uvedené tlačové vyhlásenia bolo zverejnené aj na úvodnej stránke OLAFu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Dňa 17. 10. 2012 sa uskutočnila v Bruseli k uvedenému prípadu aj tlačová konferencia v rámci obedňajšieho brífingu. Na brífingu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ OLAFu, p. Kessler. Záznam bol odvysielaný na: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Zdroj: Tlačové vyjadrenie Európskej komisie zo dňa 16. 10.2012, zverejnené aj na hlavnej stránke OLAF-u http://ec.europa.eu/anti_fraud. Správa bola vydaná súčasne na základe podkladov zaslaných zo siete komunikátorov OLAF-u – OLAF Anti-Fraud Communicator´s network - OAFCN.