Tlačové správy

18.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 28. novembra 2016 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:   „Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou ...

10.11.2016 - Zasadnutie pracovnej skupiny pre AFCOS-y v Bruseli
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informoval na svojej webovej stránke o 3. zasadnutí koordinačných úradov pre boj proti podvodom  (tzv. AFCOS – Anti-Fraud Coordination Service) z členských štátov EÚ, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016 v Bruseli.   Na zasadnutí...

07.11.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 15. novembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

20.10.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie na tému kartelov/kartelových do...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 24. októbra 2016 školenie na tému: „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Školenie ...

03.10.2016 - Návšteva ukrajinskej delegácie na sekcii kontroly a prevencie korup...
Dňa 19. septembra 2016 navštívila ukrajinská delegácia v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie (SKPK) za účelom výmeny informácií z oblasti boja proti korupcii na Slo...

03.10.2016 - SKPK spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri presadzovaní výučby boja proti ko...
Dňa 22. septembra 2016 sa zúčastnili  zástupkyne odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) a odboru kontroly a prevencie korupcie (OK PK) sekcie kontroly a prevencie korupcie (SKPK) Úradu vlády SR ako členky Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť na...

23.09.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 30. septembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

02.09.2016 - Colné podvody významne škodia finančným záujmom EÚ. Colné vyšetrova...
Od 1. septembra 2016 budú colní vyšetrovatelia v celej Európskej únii môcť využívať nové elektronické nástroje umožňujúce účinnejší boj proti colným podvodom.   V dôsledku aktualizácie colných predpisov budú mať orgány prístup k novým informačným systémom, ktoré zaznamenáv...

31.08.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kartelov/kartelových dohôd a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 9. septembra 2016 školenie na tému:   „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Škole...

25.07.2016 - Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fo...
Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ...

9193