Tlačové správy

20.07.2010 - Výročná správa o činnosti OLAF-u za rok 2009
Dňa 14. júla 2010 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2009. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom „Och...

15.04.2010 - Spojená colná operácia Matthew II.
Dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie a päť štátov tretích krajín (Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko) sa podieľalo na spojenej colnej operácii Matthew II, ktorú organizovala Česká republika v úzkej spolupráci s Poľskom a Európskou komisiou (resp. Európskym ú...

30.03.2010 - Projekt “Boj proti korupcii - miesta prvého kontaktu na vybraných o...
Informácie o korupcii, ako postupovať pri stretnutí sa s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady si môžu občania prečítať vo vytvorených prvých kontaktných miestach boja proti korupcii. Vo vstupných priestoroch vyšších územných celkov na Slove...

11.03.2010 - Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii p...
Minister financií SR schválil materiál „Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, ktorý je platný od 18. februára 2010.

09.03.2010 - Aled Williams – nový predseda Eurojustu
Kolégium Eurojustu zvolilo dňa 16. februára na špeciálnom plenárnom zasadnutí nového predsedu Eurojustu. Aled Williams sa stane oficiálnym predsedom Eurojustu po schválení tohto rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanej väčšiny Rady Európskej únie.

08.02.2010 - OLAF rozvíja spoluprácu s americkým Úradom pre alkohol, tabak, stre...
Dňa 18. januára 2010 podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) dohodu o spolupráci s Úradom pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF). Dohoda by mala zlepšiť spoluprácu medzi obidvoma úradmi a rozvinúť boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Orgán...

02.02.2010 - Priebeh spoločnej colnej operácie Diabolo II v Slovenskej republike
Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roku 2009 zúčastnil okrem iných aj na spoločnej colnej operácii Diabolo II zameranej na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrobkov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Počas tejto operácie sa colníci p...

20.01.2010 - Správa o aktualizácii Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany fi...
Vedúci Úradu vlády SR  dňa 28. decembra 2009 schválil Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verzia 2.0. Akčný plán nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2010. Akčný plán k Národnej stratégii ochrany f...

13.01.2010 - Úmrtie generálneho riaditeľa OLAF-u
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) s hlbokým zármutkom oznámil, že nás po dlhom zápase s chorobou opustil pán Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ OLAF-u. Pán Brüner riadil úrad od 1. marca 2000, takmer desať rokov. Vždy inšpiroval a podporoval zamestnancov s cieľom ze...

16.09.2009 - Spojené kráľovstvo má na muške zahraničné bankové účty
Daňový orgán Spojeného kráľovstva, Daňová a colná správa Jej Veličenstva, potvrdil podrobnosti týkajúce sa novej iniciatívy výmeny daňových informácií, ktorá umožní daňovým poplatníkom s neuhradenými daňami z prostriedkov na zahraničných účtoch alebo z majetku v zahraničí vyrovn...

9193