Tlačové správy

25.09.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. októbra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:      „Zákon ...

19.09.2018 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pripravovanej novely zákona o...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:       „Pripra...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuáln...

03.08.2018 - OLAF má od augusta nového generálneho riaditeľa
Od 1. augusta sa novým  generálnym riaditeľom stal pán Ville Itälä na obdobie siedmich rokov, ktoré nie je možné obnoviť. Pred vstupom do úradu OLAF bol Itälä členom Európskeho dvora audítorov šesť rokov a predtým poslanec Európskeho parlamentu. Vo svojom rodnom Fínsku...

25.06.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. júla 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuálne zme...

15.06.2018 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa problematiky ochr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. júna 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Register pa...

14.05.2018 - OCKÚ OLAF prezentoval aj tento rok v rámci osláv Dňa Európy 2018 oc...
Dňa 9. mája 2018 sa konali v Bratislave na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).   Na podujatí odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentoval pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súv...

30.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. mája 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len „NAKA“) Prezídia Policajného zboru a z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) ďalšie školenie v rámci oc...

30.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšie sa vyskytujúcich...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. mája 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčastejšie ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
9193