Tlačové správy sieťových partnerov

27.09.2016 - Koniec výnosnému biznisu - Colníci Colného úradu Bratislava zadržali 31 000 litrov nelegálnej nafty, stovky kíl nelegálneho tabaku a 5 miliónov nelegálnych cigariet.
Viac informácií v tlačovej správe Finančnej správy SR: 
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_neleg-cigaret-na


Výstava colníkov CITES, Michalovce - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1. 10.2014)
http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7408693/colnici-upozornili-michalovcanov-na-podozrive-suveniry.html


Colníci pripravili pre deti prvého stupňa Základnej školy a gymnázia sv. Mikuláša v Prešove bohatý program, vrátane odhalenia úkrytu s pašovanými cigaretmi pri príležitosti Národného dňa colníkov (21. september 2014)
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_presov-den-col-na 16053