Tlačové správy a oznamy

02.02.2012 - Reorganizácia OLAFu od februára 2012
1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler. Nová organizačná štruktúra...

02.02.2012 - Organizačné zmeny OLAFu od 1. februára 2012
1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler. Nová organizačná štruktúra...

26.01.2012 - Vymenovanie nových členov Dozorného výboru úradu OLAF
Dňa 24. januára 2012  potvrdil Európsky parlament, Rada a Európska komisia formálne vymenovanie nových členov Dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF, ktorí boli vybraní 6. decembra 2011 skupinou zástupcov uvedených inštitúcií. Bolo  vymenovaných 5 kandid...

26.01.2012 - Vymenovanie nových členov Dozorného výboru úradu OLAF
Dňa 24. januára 2012  potvrdil Európsky parlament, Rada a Európska komisia formálne vymenovanie nových členov Dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF, ktorí boli vybraní 6. decembra 2011 skupinou zástupcov uvedených inštitúcií. Bolo  vymenovaných 5 kandid...

25.01.2012 - Komplexná reforma pravidiel na ochranu údajov v Európskej únii
Dňa 25. Januára 2012 navrhla Európska komisia celkovú reformu pravidiel na ochranu údajov s cieľom posilniť ochranu osobných údajov pri používaní digitálnych médií v rámci informatizácie spoločnosti v súčasnej Európe.  

08.12.2011 - 11. školiaci seminár siete komunikátorov OAFCN v Berlíne v dňoch 30...
OLAF a Colný kriminálny úrad v Kolíne nad Rýnom: je potrebná lepšia spolupráca v rámci Európskej únie, ak chceme zastaviť pašovanie Berlín, SRN – V rámci konania 11. školiaceho seminára siete komunikátorov OLAFu – OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network) ako aj jej ria...

08.12.2011 - 2. medzinárodná konferencia o ochrane Eura proti falšovaniu
Hág, Holandsko - Európska komisia/OLAF, Európska centrálna banka (ECB) a Europol spoločne zorganizovali 2. medzinárodnú konferenciu o ochrane Eura proti falšovaniu (2011 Euro Conference). Od obdobia prvej cirkulácie euromincí a bankoviek pred takmer 10 rokmi si mena Euro vyt...

18.11.2011 - V dňoch 16. - 18. novembra prebieha 9. konferencia OLAFu pre európs...
Sofia, Bulharsko – Témou konferencie je spolupráca medzi národnými inštitúciami pracujúcimi s podvodmi v oblasti ochrany finančných záujmov ES. Konferenciu organizuje OLAF v úzkej spolupráci s bulharským úradom prokuratúry v Bulharsku, Sofia. „OLAF ako administratívny orgán ...

09.11.2011 - Svetová banka a OLAF pokročili v spoločnom úsilí bojovať proti podv...
Včera t.j. 8. 11. 2011 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Svetovou bankou. Podpísaná Dohoda je prvým krokom k zvýšenej spolupráci medzi týmito dvomi inštitúciami, na čom sa dohodli ich vrcholní predstavitelia u...

20.10.2011 - Európsky dvor audítorov vydal Osobitnú správu č. 8/2011 o spätnom z...
Európska únia vynakladá ročne približne 55 mld. EUR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pričom časť tejto sumy je vyplatená nesprávne z dôvodu neoprávnených alebo nesprávnych žiadostí alebo chýb. Európsky dvor audítorov (Dvor audítorov - EDA) vydal v tejto súvislosti osobitnú...