Tlačové správy a novinky

26.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme nahlasovania nezrovnalostí ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 29. apríla 2016 školenie na tému: „Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 - 2020“   Školenie je určené pre pracovníkov vere...

14.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o novom zákone o v...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 22. apríla 2016 ďalšie školenie na tému:   “Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej ...

07.04.2016 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...

07.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme riadenia európskych štruktu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) Úradu vlády SR dňa 15. apríla 2016 školenie na tému:    „Systém riadenia európskych štrukturálnych  a investičných fondov (programové...

01.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem štvrté školenie o kontrole a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 12. apríla 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit pod...

08.03.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o novom zákone o verejnom obstarávaní
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 14. marca 2016 školenie na tému:   "Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy z...

17.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem už tretie školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 25. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...

09.02.2016 - OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem opakovane školenie o kontrole...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 18. februára 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   „Kontrola a audit p...

21.01.2016 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančnýc...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizujeako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie dňa 29. januára 2016 školeniena tému:   „Systém ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“   Školenie je určené pre ...

12.01.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o kontrole a audite podľa nového záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 21. januára 2016 prvé školenie v roku 2016 na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:   ...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>