Tlačové správy a novinky

12.09.2011 - Europol vyzýva k pomoci pri hľadaní podozrivého v súvislosti s expl...
Tlačová správa Europolu Holandsko, Hág, 9. september 2011 – V zastúpení belgických a holandských príslušných policajných orgánov Europol žiada o pomoc a informácie v súvislosti s menšou explóziou v obchodnom dome IKEA zo dňa 30. mája 2011. Páchateľ umiestnil improvizované ex...

20.07.2011 - EUROJUST a OLAF posilňujú svoju spoluprácu v boji proti finančnej k...
Spoločná tlačová správa Eurojustu a OLAFu Hág, 19. júl 2011 – Nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler sa prvýkrát od nástupu do svojej funkcie stretol s pánom Aledom Williamsom, prezidentom Eurojustu (útvar Európskej únie pre súdnu spoluprácu). Vo svojom prejave...

08.07.2011 - Výročná schôdza európskych policajných veliteľov priniesla návrh ri...
Tlačová správa Europolu zo dňa 1. júla 2011 V Holandskom Hágu sa stretli na vôbec prvom zasadnutí európski policajní šéfovia a riaditeľ Europolu, pán Rob Wainwright, aby hovorili na tému zlepšenia strategického chápania problému organizovaného zločinu a terorizmu a potrebe p...

04.07.2011 - Najnovšie vydanie on-line žurnálu Eucrim č.2/2011
Dňa 24. 6.2011 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na svojej stránke informáciu o vydaní najnovšieho on-line žurnálu Eucrim, ako aj všetkých predchádzajúcich vydaní. Eucrim (nástupca Agonu publikovaného do roku 2002) je nový on-line žurnál, ktorý slúži ako ši...

30.06.2011 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010
Dňa 20. júna 2011 bola na zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike schválená jeho členmi Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010. Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vlády SR na rokovanie vlády...

15.06.2011 - Vyhodnotenie aktivít Dňa Európy a Európskeho roku dobrovoľníctva 2011
V dňoch 16. mája 2011 – 20. mája 2011 sa uskutočnili v piatich slovenských mestách oslavy Dňa Európy 2011 tento rok spojené s témou Európskeho roka dobrovoľníctva. Deň Európy sa oslavuje každoročne v máji v Bruseli a v členských štátoch Európskej únie. Na podujatí sa zúčas...

09.06.2011 - Najnovšie kroky Európskej Komisie v boji proti korupcii
Dňa 6. júna 2011 navrhla v Bruseli Európska komisia súbor opatrení v záujme ráznejšieho riešenia problematiky korupcie, ktorá má pre európske krajiny závažné hospodárske, sociálne aj politické dôsledky. Štyria z piatich občanov EÚ považujú korupciu za najzávažnejší problém ...

03.06.2011 - V Belgicku boli odstránené dve ilegálne mincovne s Euro falzifikátmi
Tlačová správa Europolu Holandsko, Hág – V dňoch 30.mája až 1. júna 2011 boli rozobrané dva ilegálne obchody s falzifikátmi Euro. Taktiež bola rozložená organizovaná zločinecká skupina aktívna v distribúcii falšovaných eurobankoviek a mincí. Vyšetrovanie iniciovali prísl...

03.06.2011 - V medzinárodnej policajnej operácii bola zadržaná takmer jedna tona...
Tlačová správa Europolu Holandsko, Hág – V rámci medzinárodnej policajnej operácie bola zadržaná takmer tona kokaínu a 160 kg hašišu. Operáciu viedol španielsky úrad (Španielsky Civilný Úrad) a koordinoval ju Europol. Zásielka bola dopravená loďou z Kolumbie, cez belgické ...

27.05.2011 - Generálny riaditeľ OLAFu v debate s predstaviteľmi Svetovej banky a...
Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAFu sa stretol s výkonnými riaditeľmi Svetovej banky a s predstaviteľmi Spojených národov pri príležitosti 12. konferencie medzinárodných vyšetrovateľov vo Washingtone DC, ktorá sa skončila dnes 27. mája 2011. Stretnutia viedli k návrhom ...