Tlačové správy a novinky

08.12.2011 - 2. medzinárodná konferencia o ochrane Eura proti falšovaniu
Hág, Holandsko - Európska komisia/OLAF, Európska centrálna banka (ECB) a Europol spoločne zorganizovali 2. medzinárodnú konferenciu o ochrane Eura proti falšovaniu (2011 Euro Conference). Od obdobia prvej cirkulácie euromincí a bankoviek pred takmer 10 rokmi si mena Euro vyt...

18.11.2011 - V dňoch 16. - 18. novembra prebieha 9. konferencia OLAFu pre európs...
Sofia, Bulharsko – Témou konferencie je spolupráca medzi národnými inštitúciami pracujúcimi s podvodmi v oblasti ochrany finančných záujmov ES. Konferenciu organizuje OLAF v úzkej spolupráci s bulharským úradom prokuratúry v Bulharsku, Sofia. „OLAF ako administratívny orgán ...

09.11.2011 - Svetová banka a OLAF pokročili v spoločnom úsilí bojovať proti podv...
Včera t.j. 8. 11. 2011 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Svetovou bankou. Podpísaná Dohoda je prvým krokom k zvýšenej spolupráci medzi týmito dvomi inštitúciami, na čom sa dohodli ich vrcholní predstavitelia u...

20.10.2011 - Európsky dvor audítorov vydal Osobitnú správu č. 8/2011 o spätnom z...
Európska únia vynakladá ročne približne 55 mld. EUR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pričom časť tejto sumy je vyplatená nesprávne z dôvodu neoprávnených alebo nesprávnych žiadostí alebo chýb. Európsky dvor audítorov (Dvor audítorov - EDA) vydal v tejto súvislosti osobitnú...

19.10.2011 - Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú sp...
Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov OLAF-u dosiahnutých v roku 2010. Konkrétne prípadové štúdie podrobne popisujú prácu OLAF-u. OLAF riešil v roku 2010 okolo 500 prípadov, ktoré zahŕňali komplexné externé vyšetrovania, chúlostivé interné vyšetrovania a nadnárodné prípady...

04.10.2011 - Europol vydal dve nové publikácie
Europol vo svojej tlačovej správe zo dňa 3. Októbra 2011 s potešením informuje o vydaní nových publikácií pod názvom Vyhodnotenie o činnosti  Europolu (Europol Review) a Európsky vyšetrovateľ (The European Investigator). Prvá publikácia je v podstate Výročnou správou o činnost...

30.09.2011 - Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov...
Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ. Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitn...

29.09.2011 - Výročná správa Európskej komisie za rok 2010
Európska Komisia zverejnila svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2010. Všetky súvisiace bližšie informácie, tlačovú správu Komisie zo dňa 29.09.2011 ako aj samotnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a OLAFu: http://europ...