Tlačové správy a novinky

31.05.2018 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriaden...

14.05.2018 - OCKÚ OLAF prezentoval aj tento rok v rámci osláv Dňa Európy 2018 oc...
Dňa 9. mája 2018 sa konali v Bratislave na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).   Na podujatí odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentoval pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súv...

30.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. mája 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len „NAKA“) Prezídia Policajného zboru a z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) ďalšie školenie v rámci oc...

30.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšie sa vyskytujúcich...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. mája 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčastejšie ...

11.04.2018 - OCKÚ OLAF zorganizoval v spolupráci s odborom prevencie korupcie ÚV...
Dňa 09. apríla 2018  sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len: OCKÚ OLAF“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ved...

06.04.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kolúzie, kartelov a narušenia...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 12. apríla 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Kolúzia, ...

02.03.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 16. marca 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Zákon č. 323/...

02.02.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zá...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 13. februára 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčast...

29.01.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme Arachne
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s odborom administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v dňoch 30. - 31. januára 2017 dvojdňové školenie na tému:   „Školenie v ...

05.12.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o vyšetrovaní na úseku colnej správy ...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 11. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančnej správy SR (ďalej len „FS SR“) školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Priebeh vyšetro...