Tlačové správy a novinky

12.11.2018 - OCKÚ OLAF organizuje jedno z hlavných školení na tému ochrany finan...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. novembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) školenie zamerané priamo na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom:   ...

25.09.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona č. 323/2015 Z. z. o f...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. októbra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:      „Zákon ...

19.09.2018 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pripravovanej novely zákona o...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:       „Pripra...

24.08.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuáln...

03.08.2018 - OLAF má od augusta nového generálneho riaditeľa
Od 1. augusta sa novým  generálnym riaditeľom stal pán Ville Itälä na obdobie siedmich rokov, ktoré nie je možné obnoviť. Pred vstupom do úradu OLAF bol Itälä členom Európskeho dvora audítorov šesť rokov a predtým poslanec Európskeho parlamentu. Vo svojom rodnom Fínsku...

19.07.2018 - OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci so sieťovými partnermi Ročnú sprá...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ v zmysle úlohy č. B.2. Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj ...

25.06.2018 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 02. júla 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Aktuálne zme...

15.06.2018 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa problematiky ochr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. júna 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Register pa...

08.06.2018 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 06. júna 2018 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už svoju 18-stu Výročnú správu o činnosti za rok 2017.  OLAF v roku 2017 uzavrel rozsiahle vyšetrovania, čím znovu preukázal schopnosť odhaľovať a vyšetrovať zložité schémy podvodov v celej Európe, ako ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>