Tlačová správa Klubu novinárov proti korupcii – Journalists Against Corruption (JAC), Sofia

05.01.2009

Klub novinárov zverejnil Tlačovú správu o vytvorení filmu o OLAF-e.
Pôvodný zdroj tlačovej správy