Talianske úrady vyšetrujú prípad sieťového podvodu pri výskumných projektoch financovaných EÚ

05.05.2011

Tlačová správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom
 
Dňa 4.5.2011 oznámili v Miláne talianske vyšetrovacie úrady, že na základe informácií a pomoci zo strany OLAFu a Európskej komisie príslušné talianske súdne orgány uzavreli kriminálne vyšetrovanie vo veci podozrenia zo sieťového podvodu pri výskumných projektoch financovaných Európskou úniou. Vyšetrovanie v Taliansku sa týkalo 22 projektov s celkovou vyplatenou sumou vo výške viac ako 50 miliónov Euro. Toto vyšetrovanie je zároveň súčasťou širšieho vyšetrovania OLAFu. 


Pôvodný zdroj tlačovej správy