Spoločná colná operácia Koloseum

09.03.2012

V dňoch 7. – 18. novembra 2011 bola realizovaná v rámci aktivít koordinovaných Pracovnou skupinou Rady EÚ pre colnú spoluprácu spoločná colná operácia pod názvom Koloseum.

Operácia bola uskutočnená pod vedením Talianskej colnej agentúry a kofinancovaná Európskou komisiou  v rámci programu ISEC. Cieľom operácie bolo odhaliť nezákonný obchod s tovarom kultúrnej povahy.

Dňa 8. marca 2012 (t.j. včera) boli v Ríme prezentované výsledky operácie na debrífingu organizovanom Talianskou colnou agentúrou. Na colnej operácii participoval Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF ako aj Slovenská republika.

Bližšie informácie, týkajúce sa tejto operácie nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/...en.pdf