Spojená colná operácia Matthew II.

15.04.2010

Dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie a päť štátov tretích krajín (Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko) sa podieľalo na spojenej colnej operácii Matthew II, ktorú organizovala Česká republika v úzkej spolupráci s Poľskom a Európskou komisiou (resp. Európskym úradom pre boj proti podvodom - OLAF-om). Táto operácia bola zameraná hlavne na boj proti pašovaniu falšovaných, kontrolovaných a zakázaných tovarov a na zlepšenie spolupráce medzi colnými orgánmi a inými príslušnými inštitúciami.

Pôvodný zdroj tlačovej správy