Sieťoví partneri

Sieťoví partneri zapojení do systému ochrany finančných záujmov EÚ (sieť AFCOS – z anglického Anti-Fraud Coordination Structure):

 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Finančná správa
 • Najvyšší kontrolný úrad SR
 • Generálna prokuratúra SR.
 • Slovenská informačná služba
 • Národná banka Slovenska
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Protimonopolný úrad SR
 • Urad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Sieť AFCOS je otvorenou štruktúrou a v prípade potreby je možné rozšíriť zoznam partnerov siete o ďalšie subjekty. Právomoci a kompetencie sieťových partnerov nie sú týmto dotknuté.
8180