Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010

30.06.2011

Dňa 20. júna 2011 bola na zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike schválená jeho členmi Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010. Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vlády SR na rokovanie vlády SR ako informatívny materiál dňa 29. júna 2011, kde bol vzatý na vedomie.


Príloha