Projekt “Boj proti korupcii - miesta prvého kontaktu na vybraných orgánoch štátnej správy“

30.03.2010

Informácie o korupcii, ako postupovať pri stretnutí sa s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady si môžu občania prečítať vo vytvorených prvých kontaktných miestach boja proti korupcii.

Vo vstupných priestoroch vyšších územných celkov na Slovensku sú umiestnené „infokiosky“, ktoré poskytujú každému voľný prístup k informáciám o korupcii. Projekt vytvárania prvých kontaktných miest boja proti korupcii zrealizoval Úrad vlády SR v priebehu roka 2009. Hoci uplynul len krátky čas, informácia o existujúcich „infokioskoch“ sa postupne dostáva do povedomia občanov, napríklad aj na stránke denníka SME.
 
Miesto prvého kontaktu
 

Pôvodný zdroj tlačovej správy