Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu

11.03.2010

Minister financií SR schválil materiál „Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, ktorý je platný od 18. februára 2010.


Pôvodný zdroj tlačovej správy