OLAF vypracoval zhrnutie úspechov svojej činnosti dosiahnutých v roku 2011

13.12.2012

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vypracoval dokument „Zhrnutie úspechov úradu OLAF dosiahnutých v roku 2011 a príklady našich prípadov“.

Údaje vychádzajú z Výročnej správy OLAFu za rok 2011 zverejnenej dňa 3. júla 2012 OLAFom a následne aj odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR (OCKÚ OLAF) ako aj na hlavnej stránke Úradu vlády SR.

Dokument je k dispozícii aj v slovenskom jazyku a môžete ho nájsť na nasledujúcej adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/ar_summary_sk.pdf

Zdroj: Na základe informácií zaslaných OLAFom dňa 12. decembra 2012


Odkaz na súvisiacu tlačovú správu OCKÚ OLAF zverejnenú 4. júla 2012:
http://www.olaf.vlada.gov.sk/26391/olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-svojej-operativnej-cinnosti-za-rok-2011.php

Odkaz na súvisiacu tlačovú správu zverejnenú Úradom vlády SR dňa 10. júla 2012:
http://www.vlada.gov.sk/olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-svojej-operativnej-cinnosti-za-rok-2011/