OECD víta zmenu v SR

28.07.2010

Dňa 22.6.2010 vydala OECD tlačovú správu s názvom „OECD víta zmenu v SR smerom k zodpovednosti firiem za zahraničnú korupciu“. Podľa slov generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu ide o vítaný vývoj v SR, ktorý vysiela silný signál o boji proti medzinárodnej korupcii. O schválení novely Trestného zákona týkajúcu sa zavedenia zodpovednosti právnických osôb, ktorú prijala NR SR 27. apríla 2010 a ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2010, informovala slovenská delegácia počas zasadnutia Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktoré sa konalo 14.-18.06.2010.

Pôvodný zdroj tlačovej správy