OCKÚ OLAF organizuje školenie o vyšetrovaní na úseku colnej správy v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ

05.12.2017

Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 11. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančnej správy SR (ďalej len „FS SR“) školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:
 
„Priebeh vyšetrovania na úseku colnej správy v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Lektorom školenia bude zamestnanec FS SR.    
  
Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR, hotel Bôrik, Bratislava v čase od 8:30 do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.