OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému praktických skúseností z výkonu kontrol a auditov

22.03.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 30. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Praktické skúsenosti z výkonu kontrol a auditov“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Školenie bude zamerané na výkon kontrol NKÚ SR v praxi a skúsenosti z auditov Európskej komisie v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Lektormi školenia sú zamestnanci NKÚ SR a MPSVR SR.    

Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR v čase od 8:30 do 12:45 hod. s registráciou od 8:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne najneskôr do 23. marca 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.