OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému overovania hospodárnosti výdavkov

12.06.2019

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 20. júna 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Overovanie hospodárnosti výdavkov“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia budú zamestnanci ÚPPVII, MŽP SR a MH SR.  
     
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotela Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.