OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR

20.05.2013

Dňa 21. mája 2013 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:
„Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“

Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Lektormi školenia sú zamestnanci sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR.