OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov

29.03.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Školenie bude zamerané na najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov.
 
Lektormi školenia sú zamestnanci ÚVO.
    
Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR v čase od 8:30 do 12:45 hod. s registráciou od 8:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne najneskôr do 31. marca 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.