OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

13.11.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 24. novembra 2017 druhé školenie na tému:

„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). 
 
Prednášky budú zamerané na odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ a hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti súvisiacej s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci NAKA a GP SR.   

Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR, hotel Bôrik, Bratislava, v čase od 08:30 hod.  do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.