OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o novom zákone o verejnom obstarávaní

14.04.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 22. apríla 2016 ďalšie školenie na tému:
 
“Nový zákon o verejnom obstarávaní“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Školenie sa bude venovať základným informáciám, predbežným trhovým konzultáciám, novým podmienkam účasti a dôvodom na vylúčenie, konfliktu záujmov, uzavieraním dodatkov, rozdeľovaniu zákazky na časti, ako aj samočistiacemu mechanizmu.
 
Lektorom školenia bude zamestnanec ÚVO.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 13:30 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 18. apríla 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.