OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite

13.10.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. októbra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (MF SR) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike:  

„Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Školenie bude zamerané na najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite.   
  
Lektorkou školenia je zamestnankyňa MF SR.     

Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR, v hoteli Bôrik, v čase od 8:30 do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne najneskôr do 18. októbra 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.