OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

02.03.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 09. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“)školeniena tému:
 
„Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia sú zamestnanci PMÚ SR.    

Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR v čase od 8:30 do 12:45 hod. s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 03. marca 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.