OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR

18.09.2013

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiacoch september a október 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR:

„Verejné obstarávanie v Slovenskej republike po 1. 7. 2013 - školenie sa koná dňa 19. 09. 2013, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

„Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ - školenie sa koná dňa 27. 09. 2013, Úrad vlády SR, Bôrik, Bratislava

„Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR“ - školenie sa koná dňa 4. 10. 2013, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava

Školenia sú určené pre zamestnancov orgánov štátnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ŠF a KF). Lektormi školenia sú zamestnanci štátnej správy.