Nový člen Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov ES v SR

15.12.2009

Dňa 15. 12. 2009 sa stal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dvadsiatym prvým členom Riadiaceho výboru. V programovom období 2007 -2013 je BSK Riadiacim orgánom pre Operačný program INTERACT II, a preto bolo dôležité zabezpečiť jeho zastúpenie na rokovaniach Riadiaceho výboru.