Nová Výročná správa OLAFu o operatívnej činnosti za rok 2011

06.07.2012

Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedkami Európskej únie. Výsledky vyšetrovaní OLAFu viedli k navráteniu 691 miliónov EUR do rozpočtu Európskej únie.