Nariadenia upravujúce vlastné zdroje v PO 2014-2020

  • Nariadenie Rady (Ú, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie
  • Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o systéme vlasných zdrojov Európskej únie
15709