Nariadenia upravujúce upravujúce tradičné vlastné zdroje EÚ v programovom období 2014-2020

  • Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie
     
  • Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
15718