Najnovšie kroky Európskej Komisie v boji proti korupcii

09.06.2011

Dňa 6. júna 2011 navrhla v Bruseli Európska komisia súbor opatrení v záujme ráznejšieho riešenia problematiky korupcie, ktorá má pre európske krajiny závažné hospodárske, sociálne aj politické dôsledky.

Štyria z piatich občanov EÚ považujú korupciu za najzávažnejší problém svojej krajiny. Odhaduje sa, že hospodárstvo EÚ prichádza v dôsledku korupcie ročne o 120 miliárd eur. Predstavuje to jedno percento HDP celej EÚ. Inými slovami, je to len o čosi menej ako ročný rozpočet EÚ. Z toho jasne vyplýva potreba prijať politické záväzky v záujme boja proti tejto trestnej činnosti.

Komisia preto ustanovuje nový mechanizmus - Správu EÚ o boji proti korupcii, ktorej cieľom bude sledovať a hodnotiť úsilie členských štátov vyvíjané v oblasti boja proti korupcii a podnecovať ich k výraznejšej politickej angažovanosti. Prvýkrát bude správa zverejnená v roku 2013.
Toto opatrenie pomôže členským štátom lepšie presadzovať existujúce právne predpisy a plne realizovať príslušné medzinárodné záväzky, a zároveň aj zvýšiť súdržnosť ich protikorupčných politík a opatrení.

Prijatý protikorupčný balík obsahuje:


Viac informácií nájdete na nižšie uvedených internetových linkách:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/news/default_en.htm#20110606
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm#201100606


Pôvodný zdroj tlačovej správy