Komisia prichádza s reformou OLAFu

03.05.2011

Komisia prijala návrh na reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Cieľom reformy je zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť úradu a súčasne zachovať jeho nezávislosť pri vyšetrovaní. Súčasťou návrhu sú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť efektívnejší priebeh vyšetrovaní OLAFu, ochrana opráv vyšetrovaných osôb a posilnenie spolupráce medzi OLAFom a jeho strategickými partnermi v boji proti podvodmi.

Pôvodný zdroj tlačovej správy