Europol vydal dve nové publikácie

04.10.2011

Europol vo svojej tlačovej správe zo dňa 3. Októbra 2011 s potešením informuje o vydaní nových publikácií pod názvom Vyhodnotenie o činnosti  Europolu (Europol Review) a Európsky vyšetrovateľ (The European Investigator).
Prvá publikácia je v podstate Výročnou správou o činnosti Europolu za rok 2010. Keďže Europol sa stal pred rokom plne kvalifikovanou EÚ agentúrou, správa skúma ako Europol podporil orgány činné v trestnom konaní pri riešení závažnej medzinárodnej kriminality a terorizmu.

V kapitole o operatívnych aktivitách správa obsahuje pohľad do prioritných oblastí kriminality, s ktorou sa Europol zaoberá a to od drog, cez nelegálny prevoz osôb, falšovanie Euro, podvody, ako aj kriminalitu za pomoci špičkových technológií.
K dispozícii bude vo všetkých jazykoch členských štátov Európskej únie.
PDF verzia publikácie Europol review je k dispozícii na stránke Europolu.

Druhá publikácia je zameraná na cezhraničnú trestnú činnosť. Publikácia je zostavená tak, aby poskytla odborníkom v rámci orgánov činných v trestnom konaní detailný prehľad o tom, aký prospech môže priniesť týmto pracovníkom operatívna podpora z Europolu (napr. špecializované operačné analýzy, zostavovanie spoločných vyšetrovacích tímov, forenzna a technická podpora, rozmiestnenie mobilných úradov).
Publikácia „European Investigator“ je k dispozícii vo  všetkých jazykoch členských štátov Európskej únie.
 

Zdroj: Tlačová správa Europolu zo dňa 3. októbra 2011, Hág, Holandsko