Belgický súd odsúdil bývalého člena delegácie EÚ pre Ukrajinu za korupciu

18.05.2011

Bývalý člen delegácie EÚ pre Ukrajinu bol uznaný vinným z korupcie a odsúdený na 18 mesiacov väzenia a zaplatenie penále vo výške 5000 Euro.

Tento zamestnanec si pýtal províziu od predkladateľov ponúk v niekoľkých tendroch. Jedna z firiem súhlasila so zaplatením provízie vo výške 2,5% z projektu v hodnote 19 miliónov Euro. Nakoľko tender bol pozastavený pred jeho pridelením, nedošlo k priamemu dopadu na rozpočet EÚ.

Rozsudok bol zverejnený 47. komorou Trestného súdu v Bruseli 6. mája 2011.

V tomto prípade bolo úspešné trestné konanie aj výsledkom administratívneho vyšetrovania začatého Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) následne vykonaného spoločne OLAFom, príslušnými úradmi Európskej komisie a najmä súdnymi orgánmi v Belgicku.


Pôvodný zdroj tlačovej správy