50 príkladov zneužitia fondov

23.11.2010

Nezávislá organizácia Open Europe, so sídlom v Bruseli a Londýne, ktorá združuje podnikateľov z Veľkej Británie za účelom diskusie o smerovaní EÚ, zverejnila 50 príkladov plytvania peniazmi z prostriedkov rozpočtu EÚ. Príklady plytvania peniazmi z oblastí poľnohospodárskej politiky, kohéznej politiky,  kultúrnych a občianskych programov upozorňujú na potrebu reformy prerozdeľovania prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 
„Another 50 of EU wasted“
 
 
Zdroj: Open Europe