OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní

06.02.2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. februára 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) ďalšie školenie v rámci témy ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  

„Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov  (EŠIF).
 
Lektormi školenia budú zamestnanci PMÚ SR a ÚPPVII.  
     
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotel Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.