OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

30.04.2019

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. mája 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR, z Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP SR“) a z Ministerstva vnútra SR, z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len „NaKA“) Prezídia Policajného zboru ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Lektormi školenia sú zamestnanci ÚŠP SR a NAKA. 
      
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR - hotel Bôrik, v čase od 08:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.