OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

24.11.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) školenie na tému:
 
„Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektorkou školenia je zamestnankyňa PMÚ SR.   
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR, hotel Bôrik v čase od 08:30 h do 15:15 h s registráciou od 8:00 hod.