OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb

16.11.2017

Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 01. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) opakované školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike v tomto roku na tému:  
 
„Trestná zodpovednosť právnických osôb“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Na školení bude prezentovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Lektorom školenia bude zamestnanec MS SR.     
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR, hotel Bôrik, Bratislava v čase od 8:30 do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.