OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR

26.06.2014

Dňa 30. júna 2014 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:

„Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“

Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Lektormi školenia sú zamestnanci sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR.

Fotogaléria