12. školiaci seminár siete komunikátorov OAFCN v Ríme

26.04.2013

V dňoch 22. - 24. apríla 2013 sa zástupcovia sekcie kontroly a boja proti korupcii a OCKÚ OLAF ako členovia siete OAFCN zúčastnili na 12. školiacom seminári siete komunikátorov OAFCN v Ríme na tému:

"Boj proti podvodom vzdelávaním prostredníctvom nových komunikačných nástrojov"

Seminár bol zameraný na použitie nových komunikačných nástrojov a stratégií, vrátane sociálnych médií, s cieľom zverejňovania správ zameraných na zvyšovanie povedomia o problematike boja proti podvodom rôznych cieľových skupín, najmä mladých ľudí ako budúcich daňových poplatníkov.

Bližšie informácie o programe seminára, vrátane prezentácií môžete nájsť na stránke OLAF-u na nasledovnom odkaze: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/seminars/items/12th_seminar_en.htm