1,2 milióna pašovaných cigariet zadržaných v spoločnej colnej operácii „Barrel“

28.02.2012

Viac ako 1,2 milióna pašovaných cigariet bolo zadržaných v rámci spoločnej colnej operácie pod názvom „Barrel“, ktorá bola sústredená na železničnú dopravu pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Na operácii organizovanej poľským colným úradom v úzkej spolupráci s OLAFom, sa zúčastnilo 24 krajín EÚ, Chorvátsko, Turecko, Nórsko a Švajčiarsko.

Operácia bola realizovaná od 18. – 27. októbra 2011. Konečné výsledky prezentované dňa 27. februára 2012 poľským colným úradom mohli byť zverejnené až teraz, aby nedošlo k zasahovaniu do vyšetrovaní, ktoré museli byť vykonané rôznymi colnými orgánmi.

Viac informácií o všetkých spoločných colných operáciách nájdete aj na stránke OLAFu na nasledovnom odkaze:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/index_en.htm

Pôvodný zdroj tlačovej správy