11. školiaci seminár siete komunikátorov OAFCN v Berlíne v dňoch 30. novembra – 2. decembra 2011

08.12.2011

OLAF a Colný kriminálny úrad v Kolíne nad Rýnom: je potrebná lepšia spolupráca v rámci Európskej únie, ak chceme zastaviť pašovanie

Berlín, SRN – V rámci konania 11. školiaceho seminára siete komunikátorov OLAFu – OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network) ako aj jej riadneho zasadnutia sa stretol generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler a prezident nemeckého Colného kriminálneho úradu v Berlíne. Na tlačovej konferencii vo federálnom tlačovom stredisku v Berlíne vyjadrili spoločnú snahu o zvýšenie spolupráce v colných záležitostiach s cieľom obmedziť pašovanie, ktoré spôsobuje rozsiahlu finančnú škodu tak Európskej únii ako aj členským štátom.

„ S jednou spoločnou hranicou, kontrolovanou 27 rôznymi pohraničnými strážami, musia členské štáty úzko spolupracovať, aby zamedzili vstupu pašovaných tovarov do krajín Európskej únie. Môžeme ušetriť bilióny Euro ochranou našich hraníc efektívnejšie. Napríklad len pašovanie cigariet stojí členské štáty a EÚ ročne 10 biliónov Euro. Aktivity proti pašovaniu si vyžadujú veľké úsilie. OLAF vynaloží do budúcna viac zdrojov na spoločné colné operácie, aby bola dosiahnutá vyššia spolupráca pohraničných stráží medzi  všetkými 27 štátmi Európskej únie“, povedal generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler.

„ Medzinárodné operácie sú extrémne dôležité v efektívnom boji proti organizovanej kriminalite“, povedal Dr. Paul Wamers, prezident Nemeckého colného kriminálneho úradu ZKA so sídlom v Kolíne nad Rýnom. „Úzka spolupráca je základom odhalenia týchto zločineckých štruktúr a čím bližšie tým lepšie“ dodal. „ Bojujeme proti rozsiahlemu záberu kriminality. Týka sa to samozrejme nielen pašovania cigariet ale aj ilegálnej produkcie a obchodu s falšovanými liekmi a prekurzormi, čo je veľmi ziskovým obchodom pre zločinecké skupiny. V boji proti týmto aktivitám nám ide aj o záujem ochraňovať verejné zdravie.“

V tlačovej správe sa ďalej uvádzajú konkrétne príklady doteraz zrealizovaných úspešných colných operácií medzi OLAFom a národnými orgánmi, najmä spoločná colná operácia Diabolo II.

Počas školiaceho seminára OAFCN v Berlíne prediskutovali členovia siete OAFCN, t.j.  tlačoví pracovníci, hovorcovia z inštitúcií, úradov a orgánov v členských štátoch Európskej únie zodpovedných za boj proti podvodom na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Európskej únie (colné úrady, polícia, prokuratúra, koordinačné úrady v boji proti podvodom v členských štátoch EÚ - v Slovenskej republike je to menovite odbor OLAF BK, SK BPK Úradu vlády SR), proaktívne mediálne aktivity a komunikačné stratégie za účelom komunikovať efektívne o potrebe bojovať proti podvodom v Európskej únii (EÚ) s cieľom ochrany finančných záujmov EÚ, najmä peňazí všetkých daňových poplatníkov.

Bližšie informácie o programe seminára, prezentácie a pod. nájdete v najbližších dňoch na stránke OLAFu v časti venovanej OAFCN http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-oafcn/seminars/berlin-2011_en.html


Pôvodný zdroj tlačovej správy